Dobre praktyki!

Każda transakcja, w tym transakcja wynajmu obarczona jest pewnym ryzykiem.
Nie zakładamy złej woli drugiej strony transakcji, jednak w celu uniknięcia problemów
i usprawnienia procesu wynajmu warto kierować się zdrowym rozsądkiem.
Poniżej kilka sugestii z naszej strony, które pomogą Ci uniknąć nieporozumień w trakcie procesu wynajmu.
Sprawdź umowę na piśmie. Wzór umowy najmu znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że częścią umowy najmu są postanowienia Regulaminu serwisu POŻYCZ.TO
(Najemca i Wynajmujący mogą zgodnie ustalić inaczej).
Wskaż dokładnie przedmiot umowy i czas jej trwania. Wskaż w jakiej formie umowa może zostać zmieniona
(np. w formie pisemnej)
Najemca Wynajmującya

Potwierdź, że Wynajmujący może rozporządzać rzeczą (np. jest jej właścicielem).

Wydając rzecz Najemcy, podpiszcie protokół wydania rzeczy. Wzór protokołu znajdziesz tutaj

Wskaż dokładnie stan rzeczy w momencie jej wydania.

Przypilnuj, aby w protokole wydania wymienić wszystko, co oddajesz Najemcy wraz z rzeczą (np. dokumenty, dodatkowe akcesoria, ładowarkę, pokrowce).

Jeżeli ustalisz z Wynajmującym zapłatę kaucji to przypilnuj aby:

  • zawrzeć to w umowie
  • wskazać wysokość kaucji oraz formę jej płatności
  • ustalić termin jej zwrotu
  • pokwitować odbiór kaucji przez Wynajmującego

Wskaż w umowie, że koszty związane ze zwykłym używaniem rzeczy ponosi Najemca (np. paliwo, utrzymanie rzeczy w czystości)

Pamiętaj, aby wskazać w umowie, że nie jesteś odpowiedziany za zużycie rzeczy, jeśli używałeś ją zgodnie z jej przeznaczeniem oraz postanowieniami zawartej umowy.

Pamiętaj, żeby dokładnie określić czynsz za wynajem rzeczy:

  • jego wysokość za dany okres np: dzień, tydzień, miesiąc,
  • termin płatności.

Wskaż dokładnie w umowie, jakie dodatkowe koszty (oprócz czynszu) poniesiesz używając rzecz.

Możesz uwzględnić w umowie kaucję za wynajęcie rzeczy (pamiętaj o pokwitowaniu zwrotu kaucji Najemcy). Pamiętaj, aby wskazać w umowie, kiedy możesz zatrzymać kaucję (np. zepsucie rzeczy przez najemcę, zaległości w zapłacie czynszu).

Warto wskazać w umowie, że do naprawy rzeczy zobowiązany jest Wynajmujący.

Zwróć uwagę na to, aby zawrzeć w umowie dokładny termin i miejsce zwrotu rzeczy.

Pamiętaj, aby zastrzec, że jeżeli rzecz nie ma właściwości podanych przez wynajmującego (nie można było tego zweryfikować przy wydaniu rzeczy) to jesteś uprawniony do żądania obniżenia czynszu.

Wskaż w umowie, że Najemca nie może przekazać rzeczy do używania innej osobie bez Twojej zgody.

W umowie warto zawrzeć, że możesz ją wypowiedzieć, w przypadku jeżeli rzecz oddana w najem nie nadaje się do użytku.

Najemca nie może dokonywać w rzeczy zmian i ulepszeń.

Warto wskazać w umowie, że Wynajmujący nie może przeszkadzać Najemcy w prawidłowym (zgodnym z umową i przeznaczeniem rzeczy) korzystaniu z rzeczy.

Pamiętaj, aby uzgodnić, że Najemca może używać rzecz zgodnie z umową (tu wskazać w jakim zakresie Najemca może używać rzecz) oraz jej przeznaczeniem (np. zgodnie z załączoną instrukcją).

Zwracając rzecz Wynajmującemu, podpiszcie protokół oddania rzeczy. Wzór takiego dokumentu znajdziesz tutaj.

W umowie warto zawszeć, że możesz ją wypowiedzieć w przypadku jeżeli Najemca:

  • nie płaci czynszu,
  • oddał rzecz osobie trzeciej bez Twojej wiedzy lub bez Twojej zgody,
  • używa rzeczy wbrew umowie lub jej przeznaczeniu.

Pamiętaj, że najemca powinien oddać Ci rzecz w takim stanie, w jakim zostałą wydana (w uwzględnieniem normalnego zużycia rzeczy).