MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY
MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY do wypożyczenia
MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY - zdjęcie 0
Opis przedmiotu:
Zastosowanie: Miernik umożliwia następujące rodzaje pomiarów: pomiary napięcia stałego (DC): 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,5%+2) pomiary napięcia przemiennego (AC): 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(0,8%+3) pomiary natężenia prądu stałego (DC): 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A ±(0,8%+8) pomiary natężenia prądu przemiennego (AC): 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A ±(1%+12) pomiar rezystancji: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+3) pomiary pojemność: 6 nF /60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF / 100 mF ±(3%+10) pomiary częstotliwości: 9,999 Hz~9,999 MHz ±(1%+5) pomiary współczynnika hFE tranzystorów pomiary napięcia przewodzenia test diod pomiar temperatury: -40°C~1000°C -40°C~1832°C ±(1%+5) kontrola ciągłości obwodu Funkcje dodatkowe: NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego) Ręczna zmiana zakresów pomiarowych True RMS Powiadomienie o przepaleniu bezpiecznika Powiadomienie przeciw przeciążeniowe: 20 A Tryb REL: wyzerowanie odczytu Zamrożenie ostatniego wskazania Podświetlanie wyświetlacza Zapis wartości maksymalnej/minimalnej Sygnał dźwiękowo-świetlny: podczas pomiaru ciągłości i NCV Automatyczne wyłączanie Wskaźnik niskiego poziomu baterii Maksymalny odczyt: 6000 Bezpieczeństwo użytkowania 1. Upewnij się, że izolacja miernika jest w dobrym stanie i nie posiada uszkodzeń. 2. Ustaw przełącznik funkcji we właściwej pozycji, tak by wartość mierzonego prądu lub napięcia nie przekraczała danego zakresu pomiarowego. 3. Nie przełączaj przełącznika funkcji podczas wykonywania pomiaru. 4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów przy napięciu wyższym od 60V DC lub 42V AC rms. 5. Stosuj na wymianę wyłącznie bezpieczniki o odpowiednich parametrach. 6. Gdy wskazania miernika są niewłaściwe lub niepewne należy wymienić baterię. 7. Przechowuj i używaj miernik we właściwej temperaturze oraz wilgotności. 8. Do mycia używaj miękką ściereczkę ze słabym detergentem. Parametry techniczne Rozmiar wyświetlacza: 56,5 x 36 mm Maksymalne wartości napięcia mierzonego 1000V DC,750V AC (wartość skuteczna) Ilość odczytów 2...3 odczyty na sekundę Zakres temperatur pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Wilgotność względna środowiska pracy: 0°C ~ 30°C 75%, 30°C ~ 40°C 50% Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V Wymiary produktu: 183x88x56 mm Waga produktu: 346 g Obsługa - zasady ogólne 1. Przed pomiarem należy się upewnić, że wartości napięć i prądów nie przekroczą wartości dopuszczalnych dla poszczególnych zakresów pomiarowych. 2. Przed wykonaniem pomiaru przełącznik funkcji powinien być ustawiony w pozycji właściwej dla danej wielkości mierzonej i na właściwym zakresie pomiarowym. 3. Jeżeli wartość mierzonego napięcia lub prądu nie jest znana przed pomiarem, należy przełącznik funkcji ustawić na najwyższym zakresie pomiarowym i w razie potrzeby stopniowo go obniżać. 4. Cyfra „1” na wyświetlaczu oznacza przekroczenie nastawionego zakresu pomiarowego. Pomiar napięcia stałego (DC) 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć stałych„ DCV”. 3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu ,miedzy którymi mierzone jest napięcie. UWAGA !!! Stosowanie miernika do pomiaru napięć wyższych niż 1000V DC (impuls), lub 750 V AC (wartość skuteczna), może spowodować trwałe jego uszkodzenie. Pomiar napięcia przemiennego (DC) 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć przemiennych „ACV” 3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu, miedzy, którymi mierzone jest napięcie. Pomiar natężenia prądu stałego (DC) 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM” ,czerwony zaś: - dla prądów w zakresie do 600 mA.-do wejścia „mA,uA”, - dla prądów większych od 600 mA - do wejścia „20A”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie prądów stałych „DCA”, następnie przewody pomiarowe przyłączyć SZEREGOWO do obwodu, w którym mierzone jest natężenie prądu Pomiar rezystancji 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód czerwony do wejścia „VΩHzoC”. (Polaryzacja przewodu czerwonego będzie dodatnia). 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie pomiaru rezystancji „Ω”, przewody pomiarowe przyłączyć do zacisków mierzonej rezystancji. UWAGA !!! Jeżeli wartość mierzonej rezystancji przekracza wartość wynikającą z wybranego zakresu pomiarowego, wyświetlona zostanie „cyfra”. Należy wówczas wybrać przełącznikiem funkcji, większy zakres. Przed pomiarem rezystancji w układzie elektrycznym, należy upewnić się czy zostało odłączone zasilanie i czy kondensatory są całkowicie rozładowane. Pomiar temperatury 1. Przełącznik funkcji ustawić w pozycji „°C F”. 2. Wtyczki sondy pomiarowej typu K włożyć: -czarną do gniazda „COM”, czerwoną zaś do gniazda „VΩHzoC”. 3. Końcówkę sondy pomiarowej przyłożyć do mierzonej powierzchni i dokonać pomiaru temperatury. 4. Miernik bez sondy wskazuje przybliżoną temperaturę otoczenia. Pomiar współczynnika hFE tranzystorów 1. Przełącznik funkcji ustawić w położeniu „hFE”. 2. Umieścić końcówki badanego tranzystora w gnieździe „NPN PNP” zgodnie z oznaczeniami. 3. Zostanie wyświetlona przybliżona wartość hFE Badanie diod 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩHzoC”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję „diody”. Przewody pomiarowe przyłączyć do końcówek badanej diody - przewód czarny do anody, przewód czerwony zaś do katody. Wyświetlona zostanie przybliżona wartość napięcia przewodzenia diody. Kontrola ciągłości obwodu 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩHzoC”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję oznaczoną diodą. 3. Połączyć przewody pomiarowe z punktami obwodu, którego ciągłość jest sprawdzana. Jeżeli rezystancja pomiędzy tymi punktami będzie mniejsza od ok. 30 W, słyszany będzie dźwięk. Cena wynajmu: godzina 10 zł doba 30 zł (kaucja 100 zł)

MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY

10 zł 30 zł -
godzina dzień tydzień
Minimalny okres wypożyczenia wynosi: 1 godzina
Kaucja: 100 zł Kwota za opóźnienie: -
Odbiór: Branickiego 18
16-070 Choroszcz
Zwrot: Branickiego 18
16-070 Choroszcz
Opinie:

brak komentarzy dotyczących tego przedmiotu

Zaloguj się aby dodać komentarz

Podobne oferty
Profesjonalna Rozdrabniarka Gałęzi Makita UD2500
Profesjonalna Rozdrabniarka Gałęzi Makita UD2500
Koszt wypożyczenia - 50 zł 150 zł
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Miernik do pomiarów elektrycznych Sonel MPI-540-PV
Miernik do pomiarów elektrycznych Sonel MPI-540-PV
Koszt wypożyczenia - 200 zł -
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Wykrywacz metali - Garrett Ace 150
Wykrywacz metali - Garrett Ace 150
Koszt wypożyczenia 20 zł 50 zł 200 zł
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Osuszacz powietrza GUDE pochłaniacz wilgoci 900W 50l24h
Osuszacz powietrza GUDE pochłaniacz wilgoci 900W 50l24h
Koszt wypożyczenia - 40 zł 30 zł
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień